Med 165 års historie i ryggen

Vår historie startet ikke som Husby Optikk. Vi er de vi er i dag fordi vi har 165 år med historie i ryggen.

4 generasjoner med familien Rygh drev firmaet igjennom gode tider, vanskelige tider, bybranner, kriger, bombing, brakketilværelse, fremgang, motgang og ikke minst store samfunnsendringer.
Bernt Olaus Rygh startet Uhrmager B.O.Rygh i 1854 og 165 år senere er vi dypt takknemmelige for at vi har fått overta stafettpinnen og drive butikken videre.
Vi setter også stor pris på at vi har 4.generasjons urmaker Rygh ved urmakerbenken hos oss.

Igjennom vår historie med B.O. Rygh er vi i dag en av Steinkjers eldste forretninger og Norges eldste urmakerforretning.

Da Bernt Olaus Rygh startet opp sin forretning så Steinkjer ganske anderledes ut. Flere bybranner og bombingen av Steinkjer under 2.verdenskrig krevde at det som i dag er Steinkjer Sentrum måtte bygges opp fra grunnen flere ganger. Dette har ført til at firmaet har hatt tilholdssted flere ulike steder i årenes løp.

I starten var forretningen en ren urmakerforretning, men det tilkom etter hvert salg av briller. Forretningen startet i det som ble kalt Lønsethgården. I 1861 fikk B.O.Rygh bygd en ny bygård i Nordre Gate, og etter å ha drevet forretningen i 50 år ble den overtatt av hans sønn, Syver Rygh. Da Syver døde ble forretningen drevet videre av hans kone Hilma og hans datter Hjørdis. Hjørdis hadde gått i lære hos sin far, og var den første utlærte kvinnelige urmaker nord for Dovre. Etter Hjørdis død ble forretningen overtatt av hennes bror Birger Otto Rygh, som også var utdannet urmaker. Hans sønn, Sverre Rygh, overtok så forretningen i 1980, som drev frem til 2010, delvis sammen med urmaker Even Henning. Butikken ble de neste par år drevet av J.S.Olsen, som hadde flere optikerforretninger lenger nord i Norge. Etter at vi kjøpte firmaet i 2012 har vi vært så heldige å først få ha urmaker (og tidligere eier) Even Henning på laget. Da han i 2017 pensjonerte seg i en alder av 80 år, var vi så heldige å få Sverre Rygh inn som urmaker igjen. Dette setter vi stor pris på!

Bedriften har en lang histore, og vi gleder oss til å dele mer av den fremover. Følg oss gjerne på facebook / instagram for å se hva vi har funnet i Trønder-Avisas arkiver så langt!

På bildet under kan du se Syver Rygh i døren på den flotte bygården i Nordre Gate 190. Bildet er tatt rundt 1915. (dato og fotograf ukjent, bilde hentet fra Steinkerleksikonet / Trønder-Avisa)

borygh_nordregate190.png
Bernt Olaus Rygh

Bernt Olaus Rygh

Terje Husby